Galerie Orlovna z.s.

Otevřeno út-ne
10–17 hodin

Na Sladovnách 1492
767 01 Kroměříž

© 2016

Nová stránka 1

design by Malina: .

SPONZOŘI >>

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.galerie-orlovna.cz

počítadlo.abz.cz

Trojvýstava

EWA GORDON

Polská grafička Ewa Gordon není v České republice neznámou umělkyní. S její tvorbou se příznivci umění mohli setkat například při výstavě Umění a přitažlivost II, která se realizovala v loňském roce v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Ewa se aktivně podílela nejen na přípravě této výstavy v Polsku a v České republice, ale rovněž je její jméno spojené s navázáním a prohlubováním kontaktů mezi výtvarnými pedagogy v Bydgoszczi a v Uherském Hradišti. Kromě vlastní tvůrčí práce v oboru grafiky se podílí na výchově polského uměleckého dorostu na Państwowym Zespóle Szkól Plastycznych v Bydgoszczi.
Ewa Gordon pochází z Bydgoszczi. Je absolventkou Fakulty výtvarných umění Univerzity Mikoláše Koperníka v Toruni ateliéru grafiky (1984), kde se zaměřila a specializovala na umělecký sítotisk (serigrafii) tedy ručně prováděný tisk přes šablony (síta). Tato nejmladší grafická technika zaznamenala zejména v šedesátých letech 20. století bouřlivý vývoj co se týče postupů, metod, materiálů, barev, přístrojů. Možností jak vytvořit tiskovou formu pro tisk serigrafie jsou nepřeberná množství, která lze mezi sebou navzájem kombinovat, variovat, a právě to jsou vlastnosti a přednosti, které polské autorce vyhovují a dokáže jich brilantně využít. Ewa Gordon svá díla prezentovala samostatně na výstavách v řadě polských měst i v zahraničí (např. v Mannheimu, Londýně, asi 23 samostatných výstav), participovala na více než sedmdesáti významných kolektivních grafických přehlídkách v Polsku, v Evropě (např. Mezinárodní trienále grafiky „Barva v grafice” Toruň 2000, Mezinárodní Trienále Grafiky Bitola 2000, Mezinárodní uralské trienále grafiky Ufa 2001, 2004; přehlídky grafiky v Bulharsku, Itálii, Francii, Německu atd.) i v Asii (v Soulu, v Pekingu). Její práce jsou zastoupeny v mnoha veřejných i soukromých sbírkách jak doma v Polsku, tak i v zahraničí.
V Galerii Orlovna v Kroměříži se Ewa Gordon prezentuje kolekcí představující výběr především ze současné tvorby s občasným exkurzem do minulosti. Výstavní soubor je tvořen několika cykly, v jejichž kompozicích se odráží přehledný rozvrch plochy, sklon ke zjednodušování objemů a jasnému vyznačení tvaru, přecházející od figurálních námětů k tématům všedního života, od reálných motivů k abstraktním formám. Viděné (např. postava) se stává výsledkem promyšlené práce s abstraktními formami (barevné plochy) a jejich vzájemnými interakcemi, které se promění v okamžiku, kdy je divákovi umožněno rozkrýt pozadí jejich vzniku. Nevšední obrazotvornost a bohatá fantazie je vždy usměrňována racionální úvahou směřující od náhodného k podstatě zobrazovaného jevu. Ve výběru se setkáváme také s díly, v nichž autorka reflektuje téma komunikace (Modrý dialog, Čevený dialog, Podvojná hra), které lze chápat jako metafyzický vztah, v němž dochází k jednotě sdílení a sdělování a které se neomezují na pouhou mezilidskou skutečnost, ale zahrnují v sobě širší rozměr vztahující se k řádu světa, aniž by se z nich vytrácel osobní autorčin vztah.

EWA GORDON ul. Matejki 2/4 85–061 Bydgoszcz tel. 609–680–657 e-mail: ewagordon@buziaczek.pl